5. ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ – ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ταινίες (foils) θερμοτυπίας (Hot Stamping Foils), χρυσοτυπίας, ταινίες για ψυχρή εκτύπωση (Cold Foils), μελανοταινίες θερμικής μεταφοράς (Thermal Transfer Ribbons), για όλες τις σύγχρονες εφαρμογές και σε 2 φορμά για τις διάφορες μηχανές εκτύπωσης της σχετικής βιομηχανίας.